chi tiết

Bảng thông tin các loại

Giá

: Liên hệ

Mã sản phẩm

: INN-722

Lượt xem

: 834

Bảng sơ đồ tổ chức trường mầm non liệt kê danh sách các giáo viên, cán bộ công nhân viên trong trường mầm non.

Chi tiết bao gồm tên và chức vụ của từng cá nhân trong trường mầm non cũng như sơ đồ tổ chức của trường, từ đó

giúp phụ huynh biết được cách thức hoạt động của từng trường mầm non nơi con mình đang theo học.